Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady:

1. Przetwarzania danych o osobach odwiedzających stronę internetową https://www.oxymoronagency.com (zwanej dalej "Stroną") - Pliki cookies;
2. Ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą (zwanych dalej "Państwo") - Dane osobowe.
 

I. Pliki cookies

Kto jest Operatorem Strony?
Operatorem Strony jest Oxymoron Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-440), ul. Piotrkowska 147/6 (zwany dalej "My").
Strona pełni funkcje pozyskiwania informacji o Państwu oraz Państwa zachowaniu poprzez:
● informacje wprowadzane dobrowolnie w formularzach;
● zapisywanie plików cookie w urządzeniach końcowych (tzw. "ciasteczka");
● zbieranie logów strony internetowej.
Czym są pliki cookies?
Ciasteczka są przekazywane do przeglądarek internetowych, a następnie przechowywane w pamięci urządzenia i odczytywane przez serwer za każdym razem, gdy łączycie się Państwo ze Stroną. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji pozwalających osobom trzecim poznać Państwa dane osobowe czy skontaktować się z Państwem np. przez e-mail czy telefon. Podkreślamy również, że zapisywanie ciasteczek nie pozwala nam ani nieupoważnionym osobom na dostęp do Państwa prywatnego urządzenia.
Jakie rodzaje plików cookies przetwarzamy?
Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Pliki cookies techniczne
Umożliwiają prawidłowe korzystanie z komunikacji oraz zapamiętywanie Państwa ustawień przy wyborze tej opcji na Stronie lub/i pozwalają nam tworzyć proste statystyki dotyczące użytkowania Strony.
  • Pliki cookies funkcjonalne
Pozwalają dostosować zawartość Strony do Państwa preferencji i pomagają optymalizować Stronę (np. lepsze dopasowanie wyświetlanej Strony w zależności od Państwa urządzenia lub dokonanych wyborów).
  • Pliki cookies dotyczące oglądalności
Pozwalają tworzyć anonimowe statystyki, które pomagają zrozumieć, jak Strona jest przeglądana, co pozwala na poprawę jej struktury i zawartości.
  • Google Analytics
Narzędzie analityczne, które pomaga udoskonalić Stronę, aby lepiej odpowiadała na potrzeby odwiedzających. Google Analytics zbiera anonimowe informacje, notuje trendy na Stronie bez identyfikacji osób. Podobnie jak wiele innych usług, Google Analytics używa własnych plików cookies do analizy aktywności. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. o czasie rozpoczęcia bieżącej wizyty oraz czy kiedykolwiek byliście Państwo na Stronie, czy np. z jakiej strony zostaliście Państwo przekierowani na Stronę. Zasady funkcjonowania Google Analytics są szczegółowo opisane tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  • Pliki cookies wtyczek społecznościowych
Na Stronie można korzystać z takich serwisów społecznościowych jak: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.
Przejście do serwisu społecznościowego oznacza, że dane są przekazywane. Te informacje są później wykorzystywane w przypadku naszej kampanii na danym serwisie społecznościowym lub możesz wypełnić dane w formularzach na podstawie danych przechowywanych w mediach społecznościowych (oczywiście, jeśli wybierzesz tę formę).
Jak mogę wyłączyć pliki cookies?
Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były przetwarzane, możesz wyłączyć ich obsługę (aby to zrobić, wybierz odpowiednie opcje prywatności w swojej przeglądarce) lub usunąć je (korzystając z ustawień przeglądarki). Wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej wpływa na sposób wyświetlania Strony. Niektóre funkcjonalności, które zależą od zapamiętania ustawień zapisanych w plikach cookies, nie będą dostępne.  
Jak zbieramy Logi Strony?
Informacje o niektórych Twoich działaniach na stronie internetowej podlegają rejestracji. Dane te są używane tylko do administrowania stroną oraz zapewnienia jak najefektywniejszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 
Rejestrowane są następujące dane:
● czas przybycia zapytania;
● informacje o Twoim adresie IP;
● informacje o Twojej przeglądarce;
● ;adres URL strony wcześniej odwiedzanej przez Ciebie (link referencyjny) - jeśli na Stronę dostęp uzyskano za pośrednictwem linku;
informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP;
● nazwa Twojej stacji klienckiej - identyfikacja przeprowadzona przez protokół HTTP;
● czas odpowiedzi na Twoje zapytanie.
● Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi strony internetowe. Są używane tylko do celów administrowania stroną. Czy udostępniamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym?
Dane są ujawniane podmiotom zewnętrznym tylko w granicach dozwolonych przez prawo. Mamy obowiązek dostarczać informacje zebrane przez Strony internetowe uprawnionym organom na podstawie wymogów prawnych.

II Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych przez nas jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady - dane osobowe są niezbędne i proporcjonalne do realizacji:
a) promocji usług i produktów Oxymoron;
b) zarządzania, w tym monitorowania zasobów Oxymoron Sp. z o.o., tj. personelu, sprzętu i systemów informatycznych, siedziby, sieci ICT, oprogramowania i informacji.

Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem danych działań wskazanych powyżej w punktach a) - b) jest Oxymoron Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-440), ul. Piotrkowska 147/6.
Jak przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu i zakresie realizacji powyższych. działań w punktach a) do b), w szczególności:
● zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności i wewnętrznymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzania,
● w zakresie i celu niezbędnym do spełnienia uzasadnionych interesów administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
● w zakresie i celu niezbędnym do otrzymania informacji handlowej dla osób, które wyraziły wolę jej otrzymania.
Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?
Podane przez Ciebie dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych działań w punktach a) - b), możliwych roszczeń i reklamacji, a także czas archiwizacji dokumentacji wymaganej przez prawo.
Jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych?
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz przenoszenia danych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdującego się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jak możesz wycofać swoją zgodę?
Jeśli chcesz wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres email@oxymoronagency.com
Wycofanie zgody oznacza, że nie będziemy wysyłać informacji handlowych zgodnie z zakresem wycofanej zgody. Jednakże mamy prawo zachować informacje, kiedy wyraziłeś zgodę i kiedy została ona wycofana w celach rozliczeniowych wszelkich roszczeń (szacowany czas przetwarzania).
Możemy poprosić Cię o podanie powodu wycofania zgody (będziemy wdzięczni za Twoją odpowiedź, która pomoże nam ulepszyć naszą komunikację).
Czy Twoje dane mogą być powierzone?
Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych tylko podmiotom, z którymi podpisaliśmy odpowiednie umowy powierzenia i tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do obsługi systemu ICT lub wysyłania informacji handlowych osobom, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Czy Twoje dane mogą być udostępniane?
Możemy ujawnić dane osobowe organom lub podmiotom upoważnionym przez prawo zgodnie z obowiązującym prawem tylko w zakresie i celu niezbędnym do wykonania działań tego organu lub podmiotów. Jednakże nie może to stanowić naruszenia prywatności czy ochrony danych. Twoje dane są traktowane poufnie.
Do kogo możesz się zwrócić w sprawie danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: email@oxymoronagency.com

III Częstotliwość wysyłania informacji handlowych

Dane, które nie są danymi osobowymi, ale zawierają informacje o sposobie korzystania ze Strony, są przetwarzane przez cały okres korzystania ze Strony, aż do momentu usunięcia plików cookies lub tzw. wyczyszczenia pamięci przeglądarki.
Jeśli wyrażona została zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, będą one wysyłane zgodnie z udzieloną zgodą do momentu jej wycofania. Częstotliwość wysyłania wiadomości może się różnić i zależeć od aktualnych ofert, w tym w szczególności od osoby, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, najlepiej dopasowanych do potrzeb/oczekiwań.